Общи условия

I. Общи условия

1. Този текст излага Общите условия за пазаруване и ползване на онлайн магазина v-led.net. Преди да закупи продукта, КЛИЕНТЪТ е длъжен да се запознае Общите условия. Чрез натискане на бутона „ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА”, той се съгласява с посочените условия и направената поръчка.
2. Всички предоставени от КЛИЕНТА данни се съхраняват и използват само и единствено за нуждите на ТЪРГОВЕЦА при организиране и осъществяване на доставка и изпращане на предстоящи промоции и оферти.
3. Ако има липса на някой от поръчаните продукти, V-Led.net уведомява своевременно клиента за това. Липсващата стока може да бъде заменена с подобна на същата или по-голяма стойност.

II. Доставка

1. След потвърждение на поръката, ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да изпрати покупката в посочените срокове за Доставка.
2. При доставката на пратката, КЛИЕНТЪТ е длъжен да огледа стоката и при констатирани щети, дефекти или липси незабавно да информира V-Led.net. В случай, че наличните щети са в следствие на транспортирането, V-Led.net не носи отговорност за тях.
3. При закъснение на доставката V-Led.net не носи отговорност в случай, че стоката е изпратена според определените от нас условия за Доставка.
4. Когато изпратената на адрес стока не съответства на заявената от КЛИЕНТА такава, КЛИЕНТЪТ трябва да заяви желание за замяна на доставената му стока в срок не по-късно от 24 часа от получаването ѝ. Разходите по връщането на стоката е за сметка на v-led.net. КЛИЕНТЪТ е длъжен да изпрати стоката с куриерска фирма посочена от v-led.net. 
5. При даден неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката V-Led.net има правото да откаже изпълнението на заявката.

 

III. Рекламации

 

Рекламация при явни дефекти се предявява в рамките на 3 работни дни след получаването на стоката, а при скрити дефекти - при откриването им, но не по-късно от срока на гаранцията им. При рекламация КЛИЕНТЪТ може да претендира за:

Връщане на продукта и възстановяване на заплатената от КЛИЕНТА сума в случай, че са констатирани липси, несъответствие с обявения размер, цвят или цена.
Замяна на стоката – при констатирани производствени дефекти на стоката или грешно изпратен продукт.

При установена рекламация, моля свържете се с нас на тел: 0879 100 166 за да Ви посочим адрес за връщане на стоката. Разходите по връщането са за сметка на КЛИЕНТА. Възстановяване на закупената и заплатена за поръчката сума ще бъде изплатена не по-късно от 30 работни дни, считано от датата, на която потребителят е направил рекламация, чрез банков превод по сметка предоставена писмено от КЛИЕНТА като от сумата ще бъде удържана стойността на транспортните разходи според тарифата на куриера, с която е изпратена поръчката или ще замени вашата стоката в срок от 7 дни от датата на връщане. Всяка замяна или връщане на стока следва да бъде придружена с документа за продажба. При липсващ такъв, стоката не може да бъде заменена или сумата по нея възстановена.

 

IV. Връщане и замяна (различна от Рекламация)

 

Връщане и Замяна на стока различна от Рекламация е възможна в рамките на 14 дни от датата  на получаване на стоката. Транспортните разходи в двете посоки са за сметка на клиента и следва да бъдат заплатени при предаване и получаване на пратката. Върнат продукт ще бъде уважен и приет от V-LED.net само ако продукта е с ненарушена цялост и не е ползван. Правото на отказ съществува, за да ви позволи да разгледате продукта по същия начин както в магазин, а не за да го използвате безплатно в продължение на 14 дни. Клиента има право да претендира за връщане на цялата сума по сделката без включен транспорт както и да замени продукта с друг. 

 

V. Гаранционни срокове
 

Гаранцията на всички продукти в онлайн магазина V-Led.net е 2 години. Издадената фактура или стоков документ е и гаранционна карта. Срокът на гаранцията започва да тече от датата на издаване на документа за продажба. В рамките на гаранцията V-LED.net ще замени или ремонтира всеки един дефектирал продукт. За признаване на гаранцията е необходимо да предоставите копие от платежния докумен, с който сте закупили стоката. Дефектиралия продукт, кратко описание на проблема  и копие от документа се изпращат на адрес София, ул. Илиенско шосе 3, сервизен център на Ви-Тек.  Разходите по изпращането са за сметка на КЛИЕНТА.

 

VI. Цени

Посочените цени са с включен ДДС. Цените не включват транспорт, застраховка и пакетиране.V-Led.net си запазва правото да променя цените в сайта без да уведомява клиентите. Посочените цени са за продажба само през сайта и на дребно.

VII. Права и задължения на клиента

1. КЛИЕНТЪТ може да разглежда и поръчва обявените стоки на онлайн магазина V-Led.net и да преглежда направените си поръчки при регистрация в сайта.
2. КЛИЕНТЪТ е длъжен да пази своето потребителско име и парола за достъп в магазина V-Led.net.
3. КЛИЕНТЪТ трябва да плати сумата по направената поръчка в v-led.net по банков път до 24 часа след потвърждението ѝ или при получаване чрез наложен платеж. Ако в рамките на посочения срок стоката не е заплатена, V-Led.net не гарантира наличността на заявените продукти и/или изрично си запазва правото да откаже поръчката.
4. КЛИЕНТЪТ има правото да изисква допълнителна информация и/или документация свързана с предлаганите продукти. Тази информация се изисква чрез изпращане на мейл до [email protected]
5. КЛИЕНТЪТ не може да откаже потвърдена поръчка, ако тя вече е предадена на куриер. В такъв случай влизат в сила условията за Връщане и Замяна.

VIII. Права и задължения на v-led.net

1. V-Led.net има право по всяко време да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на онлайн магазина, без да уведоми КЛИЕНТА, когато той ползва услугите в нарушение на настоящите условия.
2. След получаване на плащането V-Led.net се задължава да изпрати на КЛИЕНТА заявената от него стока. Тя преминава автоматично в собственост на КЛИЕНТА.
3. V-Led.net се задължава да изпрати на КЛИЕНТА продукта в техническа изправност, добър външен вид и оригинална опаковка.
4. V-Led.net има право да събира и използва за нуждите на сайта информация отнасяща се до регистритани или нерегистирани КЛИЕНТИ.

 

IX. Лични данни

V-Led.net гарантира неприкосновеността и конфиденциалността на предоставената от КЛИЕНТА информация и лични данни в сайта. Задължава се да не ги предоставя на трети страни или лица, с изключение при поискване от законодателните органи на Република България.